Необходими документи за кандидатстване за мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+, партниращи страни (КА107)

 

I. Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2.Покана от приемащият университет;

3. Сертификат за владеенето на език

 

II. Критерии за селекция на преподаватели*:

1.Покана от приемащата институция

2.Съответствие на учебната програма на приемащия университет с учебните дисциплини, които кандидатът преподава в НСА „Васил Левски“.

3. Ниво на владеене на съответния език. Наличието на сертификат/диплома дава предимство на кандидата.

 

*Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата .