Необходими документи за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+, партниращи страни (КА107)

 

1. Заявление по образец;

2. Автобиография

3.  Образователни и научни теми на преподаване по време на мобилността

 

Документите се подават в ЦМПД, кабинет 505