Как се извършва селекцията на студенти?

Критериите са следните:

  1. Успех до момента на кандидатстване мин. много добър 4,50
  2. Ниво на владеене на език/Оценка от проведен изпит
  3. Мотивация на студента за участие
  4. Договорена квота с университетите-партньори
  5. Предишно участие по програма Еразъм или Еразъм +

ВАЖНО: Избраната програма на обучение трябва да съответства на Направлението и специалността, по които се обучава студентът в НСА

 

Селектирани студенти

 

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (летен семестър на 2017/2018 г.)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ (летен семестър на 2017/2018 г.)

Резултати от селекция за студентска мобилност  с цел обучение по програма  Еразъм+ (Летен семестър на  2016/2017)

Резултати от селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+ (Зимен семестър на  2016/2017)

Резултати от  селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+ (Летен семестър на  2014/2015)

Резултати от селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+  (Зимен семестър на  2014/2015)

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за първият семестър за академична година 2012/2013

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за първият семестър за академична година 2010/2011

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за летен семестър за  академична година 2010/2011