Национална спортна академия „Васил Левски“  не администрира студентски мобилности по програма Еразъм+, партньорски държави (КА107) към този момент.