Национална спортна академия „Васил Левски“ участва в проекти по Програма „Еразъм+“ (Ключови дейности: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и „Спорт“).