ЕРАЗЪМ+
СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Добре дошли в Национална спортна академия, София!

Проф. Татяна Янчева
Институционален координатор
Заместник-Ректор по НМД

Национална спортна академия “Васил Левски” е уникално висше училище в България, което е специализирано изключително върху спортното обучение и наука. НСА предлага спортни и физиотерапевтични квалификации, оценени с най-висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация и е сред най-желаните университети, избирани от младите хора в страната. За нас е много приятно, че вие сте решили да се възползвате от възможност за мобилност и да реализирате част от обучението си в нашия университет. НСА ви очаква и има готовност да бъде част от студентския ви живот- както в редовна форма на учене, така и чрез дистанционно обучение. 

Екипът на Еразъм+ на НСА подкрепя всички входящи студенти и преподаватели да осъществят своите планове за мобилност по най-успешен начин.

marzia mazzarella

Italy

I will advise people from my University to participate in the Erasmus programme, especially to go to a country which is different to ours, like Greece, so that they learn about a culture which is worth finding out about.

Joao Migel santos Bruno

Portugal

I will keep  forever in my heart the joy of days spent with other students coming from all over the world , who have shared their experiences and their expectations with me, but most of all who have given to me the gift of friendship.

Marina Bravo

Spain

Students and professors are friendly and open to each other. The courses were interesting and fruitful. I totally suggest to everyone who haves this chance to use it! It was a life changing journey and indispensable experience.

0
МОБИЛНОСТИ
0
СТУДЕНТИ
0
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
0
СТРАНИ