Изпит по език – селекция за летен семестър на 2015/2016 г.


Изпитът за определяне нивото на владеене на езиковите компетенции, който е

част от селекционната процедура по програма Еразъм+ за летен

семестър на академичната 2015/2015 година,  ще се проведе на:

  06.10.2015 г. (вторник) от 13:00 часа в кабинет 421.