С последна партньорска среща и финална конференция в Рим приключиха дейностите по проект MOVE

С последна партньорска среща и финална конференция в Рим приключиха дейностите по проект MOVE 

 

На 28 и 29 октомври т.г. партньорите по проект MOVE – Movement valorizes Europe се срещнаха в Рим за последното проектно обсъждане на извършената работа по отделните дейности и търсене на възможности за по-нататъшно развитие на резултатите и тяхното прилагане в практиката на обучение на спортните специалисти.

На срещата бяха представени на хартиен и електронен носител окончателните разработки, свързани с придобиване на компетенции от треньорите по различни видове спорт. Беше обсъдена степента на положително възприемане от страна на участниците в проекта на предложения подход за придобиване на основни компетенции по време на обученията, а именно чрез ролеви игри и свободно включване в ситуационен дизайн. Всички партньори единодушно изразиха събраните мнения и впечатления от спортуващи и треньори от представяните страни – Италия, България, Гърция и Полша, че подходът на ролеви игри дава отлични резултати при усвояване на компетентности. Всички партньори отдадоха заслужена адмирация на Национална спортна академия „Васил Левски“ за начина на организиране на тестовите дейности по определените модули, като отчетоха опита и натрупаните знания в това отношение от академията като институция за висше спортно образование с европейски авторитет и позиции.

Водещата организация на проекта – Национален център за обучение в спорта, Италия –  даде възможност за изразяване на мнения от страна на всички партньори относно публикуваните учебни материали и възможни пътища за тяхното разпространение. Високо беше оценено издаденото Ръководство за прилагане на методологичните разработки за придобиване на компетенции в спортното обучение. Ръководството, както и останалите материали са преведени на езиците на участващите партньорски страни и ще бъдат публикувани до окончателното приключване на проекта – 30 октомври, на страницата на проекта – www.projectmove.eu

Програмата на срещата включваше и посещение на различни спортни обекти, създадени с участието на партньорската организация, за развитие на спорта за всички – изоставена училищна сграда в предградията на Рим, трансформирана в спортна зала с много добри условия и свободен достъп за спорт, подобно старо и изоставено хале, предоставено от общината по проект за превръщането му в мултифункционална спортна зала. Доказателство за стойността на вложените усилия в тази насока е фактът, че и двете зали бяха пълни с млади хора, които използваха спортните съоръжения и бяха активно ангажирани със спорт.

Проектът MOVE на своята финална среща, както и на проведената конференция на следващия ден за представяне на резултатите от проекта пред широката спортна общественост на Рим, формулира своето заключително послание – спортът за всички е област, която има огромно пространство за бъдещо развитие; спортните специалисти и тяхната квалификация са в основата на качественото изпълнение на задачите, стоящи пред всички треньорите, инструкторите и др. ; основното предизвикателство при подготовката на спортните кадри е създаването на компетенции, които ще допринесат за преодоляване на бариерата за участие в спорта и привличат постоянно нови и нови участници в спортни занимания, независимо от възраст, социално положение, местоживеене и традиции на общностите, сред които живеят.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.