Тестване на обучителен модел – модул „Междукултурна комуникация“

Обучение и провеждане на ролеви игри за тестване на

Модул 2.1. Междукултурна комуникация по проект MOVE

Програма Erasmus +/ KA 2/  

№ 2015-1-IT01-KA202-004704

На 21 и 22 юни 2017г., в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе тестово обучение на група от 15 бъдещи треньори по разработената програма за подготовка на треньори, модул Междукултурна комуникация. Групата на обучаемите включваше спортисти, обучавани за треньори по няколко вида спорт – Волейбол, Баскетбол и Лека атлетика. Обучаемите бяха на възраст от 17 до 25 години. Групата на обучителите включваше участници в проекта с опит в спортна и треньорска дейност.

Обучаемите бяха запознати с контекста на участието си. Ирина Радевска представи проекта MOVE в рамката на програмата за образование и обучение на ЕК Еразъм плюс. Бяха представени основните цели и дейности на проекта, както и целите на обучението, в което участват обучаемите. Беше поставен акцент върху очаквания принос за проекта от участието на бъдещите треньори. Участниците представиха своя опит в спортна и треньорска дейност, мотивите си за включване в обучението и очакванията си към обучителната дейност. 

Ключовите аспекти по темата Междукултурна комуникация в спорта бяха представени от доц. Вера Антонова и гл. ас. Мариана Борукова. Преди началото на обучението темата беше изследвана, обсъдена и очертана като рамка от експертна група по проекта по дейност Обучение и провеждане на тестови дейности при разработване на учебната единица и ролеви игри – Наталия Стоянова, Григор Гутев, Владимир Котев и Мирослава Коляндова.

Участниците в обучението бяха запознати с основните аспекти на спортната комуникация. Бяха представени типични треньорски грешки, добри практики, практически доказателства за връзката комуникация треньор – спортисти и постигнати резултати. Обучаемите проявиха интерес към някои конкретни аспекти на комуникацията като невербална комуникация и комуникацията по време на тренировка като средство за ефективна интеграция на нови играчи. Особено внимание по време на обучението беше отделено на комуникацията треньор – рефер като демонстрация за добра комуникация пред спортистите и като средство за качествено провеждане на състезанието. Теоретичната част от обучението беше проведена в съответствие със заложените параметри по проекта.

На 22 юни се проведоха ролевите игри, приети като неразделна част от обучението на бъдещите треньори от екипа на проекта. Игрите бяха представени на обучаемите – съдържание, цели, организация, очаквани резултати. Всички участници бяха разделени на „отбори“ с възложени специфични задачи. Към тях бяха определени „треньори“ и „оценители“ на треньорските методи на комуникация. Обучаемите проявиха жив интерес към участието в ролевите игри, възприеха с ентусиазъм всяка от възложените роли и се справиха отлично с изиграването на ролите. След всяка от игрите екипът на проекта и участниците в обучението реализираха сесии за коментар и оценка на въздействието от ролевото участие. Всички участници, без изключение, изразиха мнение, че участието им в игрите ги е накарало да погледнат от съвсем нова гледна точка на комуникацията между треньорите и спортистите в отборите. Участниците споделиха, че по време на общите обсъждания са достигнали до разбиране за елементи от собственото си поведение, за които не са се замисляли.

След приключване на дейностите по обучението – теория и ролеви игри, на участниците бяха раздадени въпросници за определяне на степента на интереса и степента на удовлетвореност от проведеното обучение. Всички участници демонстрираха високо ниво на удовлетвореност (вж. в приложение Анализ на резултатите от проведените анкети).

В края на дейността бяха проведени няколко интервюта с представители на участниците за събиране на мнения и изразяване на отношение към програмата. Интервютата бяха проведени на английски език за целите на проекта и съдържаха еднакви въпроси за осигуряване на сравнимост на мненията. Интервюираните участници изразиха висока степен на задоволство от обучението. Всички те заявиха без колебание, че програмите за подготовка на треньори непременно трябва да съдържат модул за усъвършенстване на комуникационните умения, както и сигурност, че наученото по време на обучението ще бъде от полза в бъдещата им работа на треньори. Интервюираните участници заявиха, че проявяват интерес към цялата програма и ще очакват представянето на пълните резултати от изработената програма след приключването на проекта.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.