Необходими документи за кандидатстване за мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+, партниращи страни (КА107)

 

I. Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2.Покана от приемащият университет;

3. Сертификат за владеенето на език

 

II. Критерии за селекция на преподаватели*:

1.Покана от приемащата институция, съдържаща готовност за организиране на преподавателска дейност за кандидата в определен период и по теми, които са в областта на квалификация на кандидата.

2. Ниво на владеене на съответния език. Наличието на сертификат/диплома дава предимство на кандидата.

3. При повече от един кандидат за определена позиция (партньорски университет) изборът се осъществява чрез оценка от страна на приемащата институция на съответствието на предлаганата тематична област спрямо учебния процес в университета.

 

*Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата .