Документи Ст. в ЕС

Необходими документи за студентска мобилност:

I. Кандидатстване към НСА „Васил Левски“ – селекционна процедура:

 1.  Заявление за участие по програма „Еразъм+“ 
 2. За кандидати за мобилност с цел практика – Letter of invitation, попълнен и подпечатан от приемащата организация;
 3. За докторанти  – Декларация за съгласие на научния ръководител.

II. Други полезни документи: 

 1. Заявление за удължаване на периода на мобилност
 2. Ръководство за попълване на Learning Agreement
 3. Примерни документи
 4. Списък с документи  (checklist), необходими преди, по време и след подписване на договора за финансиране между НСА „Васил Левски“ и студент

Документи за кандидатстване към приемащата институция:

След като студентът е селектиран да участва по програма Еразъм той кандидатства САМ към избрания от него университет/организация в съответствие с изискванията и обявените срокове на приемащата институция.

Всеки университет има свои собствени изисквания за кандидатстване и обявеният списък с необходими при кандидатстване документи е примерен.

 1. Application Form
 2. Learning agreement for studies  – тристранен договор между двете институции и студента
 3. Housing / Accommodation form
 4. Снимки – 2бр. паспортен размер

NB! При попълването на Learning agreement студентът трябва да избере  учебни дисциплини, по които да се обучава в приемащия университет, отговарящи на минимум 30 ECTS (кредита), при които има мин. 50% съответствие с учебните дисциплини от учебния план наНСА за съответния семестър/семестри!

КРАТКО ВИДЕО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА LEARNING AGREEMENT 

Необходими документи и декларации преди подписване на договор за финансиране между НСА „Васил Левски“ и студента:

 1. Официално писмо за прием от приемащия университет след подаване в срок на изискваните документи за кандидатстване;
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 4. Копие на Личната карта;
 5. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 6. Копие на студентската книжка;
 7. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 8. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 9. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Декларация за информираност относно необходими ;
 12. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 13. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
 14. Декларация от фaкултетен координатор – ФСФПФОЗЗГТ

Отчетни документи:

 1. Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 2. Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility, During the mobility и After the mobility (с всички необходими подписи и печати);
 3. Transcript of records (подписан и подпечатан от приемащата институция);
 4. Сертификат за престой;
 5. Transcript of records (TR) (подписан и подпечатан от приемащата институция);
 6. Финален отчет на студента – попълнен онлайн;
 7. Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.