Еразъм партньори

Списък на университети, с които НСА има сключени договори
за обмен на Еразъм мобилности

Студентска мобилност

1. Университети с преподаване на кинезитерапия

2. Университети с преподаване на спорт (ТФ/УФ)

Преподавателска мобилност

1. Университети с преподаване на кинезитерапия

2. Университети с преподаване на спорт (ТФ/УФ)