social media, social networks, ball

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  стартира през 01.01.2014г. и е с период на действие до 31.12.2021г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Ключови дейности (КД) по Програма Еразъм+:
Образователна мобилност за граждани – Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави, КД103

Еразъм+ е програма целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики, не само сред Програмните държави (държави-членки и асоциирани членове на ЕС), но и сред Партниращи държави (Страни извън ЕС).  Проектите насърчават дейности за транснационална мобилност, насочени към студенти, стажанти и персонал (университетски преподаватели/ служители).

Образователна мобилност за граждани – Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави, КД107

В рамките на това действие се подкрепят и дейности за международна мобилност от или към държави партньори в областите на висшето образование. Това действие също така допринася за сътрудничеството между ЕС и допустимите държави партньори и отразява целите, приоритетите и принципите на външната дейност на ЕС.

По програмата участие могат да вземат студенти, преподавателски и непреподавателски състав на НСА „Васил Левски“ в зависимост от одобрените параметри на проекта за съответната академична година. 

 

  • Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование (между 3 и 12 месеца) е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.
  • Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование (между 2 и 12 месеца) е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина. Студентите могат да реализират мобилност до 12 месеца на всяка степен от обучението си (Бакалавър, Магистър, Доктор).
  • Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.
  • Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.