pravilnik

Правилник

Правилник за организацията и дейностите по програма Учене през целия живот / ЕРАЗЪМ (мобилности) в Национална Спортна Академия „Васил Левски“

  Виж документа  
grant

Еразъм гранд за реализиране на мобилност с цел обучение и / или практика за учебната 2014/2015 година.

  Виж документа  
skala

Скала за оценяване на постигнатите резултати в чужбина.

  Виж документа  

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

  Виж документа  
harta

Еразъм харта – ECHE Template EN-ok

  Виж документа  
last

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

  Виж документа