1. Институционален координатор за Програма Еразъм:

проф. Татяна Янчева, дн

Зам. – Ректор по научна и международна дейност

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21,

Ректорат ет.4, стая: 406,

мобилен: 0898776412, email: iancheva.tatiana@gmail.com

2. Факултетни координатори:

Факултет Спорт – доц. Христо Андонов, доктор

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 1 стая: 102/ ет.3 стая: 315

мобилен: 0892299818, email: icoandonov@abv.bg

Факултет Педагогика – доц. Вера Антонова, доктор

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 1 стая: 101

мобилен: 0888 234 500, email: antonova.v@abv.bg

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм – проф. Николай Попов, ДН

ул. „Гургулят“ 1, ет. 4, стая: 401

мобилен: 0887 299 568, email: nikipopov67@abv.bg

Център за международна и проектна дейност

3. Еразъм експерти:

Ръководител ЦМПД– Ирина Радевска

Входящи мобилности за студенти и преподаватели (страни в ЕС)– Ваня Александрова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 505

email: incoming.nsa@gmail.com, тел.: +359/ 2 40 14 325

Изходящи мобилности за студенти и преподаватели (страни в ЕС)– Нели Йорданова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 504

email: erasmus.nsa@gmail.com, тел.: +359/ 2 40 14 249

Входящи и изходящи мобилности на студенти и преподаватели (страни извън ЕС)- Камелия Димитрова, Мирослава Коляндова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 505

email: erasmus.nsa@gmail.com, тел.: +359/ 2 40 14 325

Междуинституционални споразумения по програма Еразъм – Веромира Велинова

Адрес:

Национална спортна академия „Васил Левски“,

Ректорат, ет. 5, стая: 504 /505, ул. „Акад. Стефан Младенов“, №21, кв. Студентски град, 1700, София

Център за международна и проектна дейност

Служителите в офис Еразъм+ администрират дейностите, свързани с входящата и изходяща студентска мобилност, както и с мобилността на преподавателския и административния персонал. 

проф. Татяна Янчева, дн

Зам. – Ректор по научна и международна дейност

Juan George

CEO/ Vice President yourmail@domain.com

Sean Black

CEO/ Vice President yourmail@domain.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.