phone, telephone handset, signal

институционален координатор и факултетни координатори

Институционален координатор
проф. Татяна Янчева, дн

Зам. – Ректор по НМД

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет.4, стая: 406,
мобилен: 0898776412, email: iancheva.tatiana@gmail.com

ФАКУЛТЕТ спорт
ДОЦ. ХРИСТО АНДОНОВ, ДОКТОР

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат стая: 102/ 315
мобилен: 0892299818,

email: icoandonov@abv.bg

ФАКУЛТЕТ педагогика
ДОЦ. ВЕРА АНТОНОВА, ДОКТОР

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 1 стая: 101
мобилен: 0888 234 500,

email: antonova.v@abv.bg

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
ПРОФ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДН

Сграда на ул. Гургулят 1,

каб. 401

мобилен: 0887 299 568,

email: nikipopov67@abv.bg

phone, telephone handset, signal
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Ръководител ЦМПД
ИРИНА РАДЕВСКА

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 504; email:

irina.radevska@yahoo.com, 

тел.: +359/ 2 40 14 249

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
проектна дейност
ВАНЯ йорданова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 505; email: vania.yordanova@nsa.bg, 

тел.: +359/ 2 40 14 325

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
проектна дейност
Ивелина Димитрова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 504; email: dimitrova.nsa@gmail.com

тел.: +359/ 2 40 14 249

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
ИЗХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ (КА131, КА171)
НЕЛИ ЙОРДАНОВА

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 504; email:

erasmus.nsa@gmail.com, 

тел.: +359/ 2 40 14 249; моб.:+359/ 898 77 66 63

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
ВХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ (КА131, ka171)
мирослава коляндова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 505; email: incoming.nsa@gmail.com, 

тел.: +359/ 2 40 14 325

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
ВХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ (КА131, ka171)
Надежда Симеонова

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 505; email: incoming.nsa@gmail.com, 

тел.: +359/ 2 40 14 325

ЕРАЗЪМ ЕКСПЕРТ
Веромира Тенчева

ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, Ректорат ет. 5 стая: 504; email: incoming.nsa@gmail.com 

 

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас:

erasmus.nsa@gmail.com

Адрес:

Център за международна и проектна дейност, Национална спортна академия „Васил Левски“”

ул. Акад. Стефан Младенов 21″, Ректорат ет. 5 стая: 504/505

Студентски град, 1700 София, България