Образователна международна мобилност, насочена към обмен на студенти, преподавателски и непреподавателски състав между Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“

 

ЕРАЗЪМ+ е програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики, не само сред Партниращите държави (държави-членки и асоциирани членове на ЕС), но и сред Програмните държави (Страни извън ЕС).  По програмата участие могат да вземат не само студенти, но преподавателски и непреподавателски състав на висшите учебни заведения в България в зависимост от одобрените параметри на проекта за съответната академична година.