Селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година – I селекция (информация за селекция)