Допълнителна селекция за участие в образователна мобилност по програма Еразъм+ за страни в ЕС (КА103)