Допълнителна селекция за участие в образователна мобилност по програма Еразъм+ (КА107) за страни извън ЕС