Обучение

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 12 календарни месеца за съответната образователно-квалификационна степен (Бакалавър, Магистър, Доктор). Програма “Еразъм+” е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по Програма “Еразъм+” студентите не заплащат:

  • Академична такса за обучение;
  • Такса за регистрация в приемащата институция;
  • Такса за полагане на изпити;
  • Такса за достъп до лаборатории;
  • Такса за ползване на библиотеки.

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.). Изплащането на националните стипендии или заеми на “Еразъм+” студентите се запазва по време на престоя им в чужбина.

Признаване на престоя на обучение се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с образователни кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават от изпращащата българска институция.

Преди заминаването, на студентите се осигурява:

  • Студентска Харта „Еразъм“_bg, в която са описани техните права и задължения във връзка с обучението им извън страната;
  • Спораумение за обучение (Learning agreement for Studies), коeто описва учебната програма по време на мобилността и, коeто е одобренo от студента, изпращащ и приемащ университет.
  • Он-лайн езикова оценка (online language test) и онлайн езиков курс на Вашия основен език на обучение в чужбина (ако е наличен в OLS системата).
  • В края на престоя, приемащият университет предоставя на студента и изпращащия университет академична справка (Transcript of Records), потвърждаваща изпълнението на съгласуваната програма и резултатите от обучението.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.