Отчитане Ст в ЕС

След завършване на мобилност с цел обучение в чужбина, Вашата приемаща институция ще Ви издаде Академична справка (Transcript of Records) с Вашите резултати – кредити и оценки (обикновено за по-малко от пет седмици след края на Вашето оценяване). Веднага след получаването на този документ, изпращащата институция ще Ви предостави цялата информация за признаването на резултатите в максимален срок до пет седмици. Признатите компоненти (например, курсове), ще бъдат записани в Дипломното приложение (Diploma Supplement). Трябва да преминете през он-лайн езикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение/практика в чужбина), за да бъде отчетен напредъкът на езиковите Ви умения по време на мобилността.

Трябва да преминете през он-лайн езикова оценка (ако е налична за Вашия основен език на обучение/практика в чужбина), за да бъде отчетен напредъкът на езиковите Ви умения по време на мобилността.

Вие трябва да попълните въпросник, за да предоставите обратна връзка на изпращащата и приемащата институция, Националната агенция на изпращащата и приемащата страна и Европейската комисия, относно Вашия период на Еразъм мобилността.

Отчетни документи:

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на периода, записан в договора за финансиране на студентска мобилност, сключен между НСА „Васил Левски“ и студента. Финансирането се оъществява на база реализиран ден. При съкратяване на периода, студентът се задължава да въстанови сумата за съответния брой дни разлика. Минимална продължителност за признаването на мобилността като финансово легитимна е 3 месеца (90 календарни дни).

 • Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 • Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на обучене) и After the mobility с всички необходими подписи и печати.
 • Transcript of records, подписан и подпечатан от приемащата институция
 • Сертификат за престой – обучение;
 • Transcript of records (TR), подписан и подпечатан от приемащата институция. За TR може да послужи и третата част от LA for studies.
 • Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от  10 календарни дни
 • Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системта на имейла на студента.

Aкадемично признаване на реализираната студентска мобилност:

 • Експерт от ЦМПД препраща документите към съответния деканат.
 • Свиква се комисия за признаване на проведената мобилност и получените кредитите.
 • Учебните дисциплини, които не съвпадат с учебния план се вписват в дипломното приложение на студента.
 • Когато проведената практика не е част от учебния план на студента, то тя се вписва в Европейско дипломно приложение на студента.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.