1. Правилник за организацията и управлението на дейностите по програма ЕРАЗЪМ +, Образователна мобилност за граждани, Висше образование в Национална спортна академия „Васил Левски” – Изтегли ТУК!
  1. Приравнителна скала на оценките в Европа – Изтегли ТУК!