Права и задължения

 

Kакви права и задължения имам като Еразъм студент?

 

Като Еразъм студент имате право да очаквате:

1. Вашите изпращаща и приемаща институция да имат междуинституционално споразумение.

 1. Изпращащата и приемащата институции да подпишат с Вас преди стартирането на мобилността Learning(Training)Agreement, детайлно описващ планираните дейности в чужбина, включително и предвидените за придобиване академични кредити.
 2. Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм периода.
 3. Пълно академично признаване в изпращащата институция на приключилите дейности в Еразъм периода, съгласно предварително подписания Learning(Training) Agreement.
 4. След приключването на дейностите в чужбина да бъдете снабдени с Академична справка (Transcript of records), отразяваща резултатите от извършеното обучение(практика) и подписана от приемащата институция(търговско предприятие). Справката описва Вашите резултати заедно с придобитите кредити и оценки. Ако практиката не представлява част от учебния план на студента, мобилният период следва поне да бъде вписан в Дипломното приложение.
 5. В приемащата институция да се отнасят с Вас и да Ви обслужват по същия начин, както останалите студентите, които се обучават в нея.
 6. Да имате достъп до Университетската Харта Еразъм и Декларацията за европейска политика на изпращащия и приемащия университет.
 7. Вашите стипендия и студентски заем в изпращащата държава се запазват по време на престоя в чужбина.

Като Еразъм студент от Вас се очаква:

 1. Да спазвате правилата и задълженията по Вашия Еразъм договор с изпращащия университет или Вашата Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”.
 2. Да се уверите, че всички промени в Learning(Training) Agreement са съгласувани и подписани от изпращащата и приемащата институция.
 3. Да реализирате пълния период на обучение(практика), договорен с приемащия университет(търговско предприятие), включително да положите изпити или да преминете други форми на оценяване, като спазвате техните правилата и регулации.
 4. След завръщането си да подготвите отчет за Вашия Еразъм период и да предоставите обратна информация, ако Ви бъде поискано от изпращащия университет, от Европейската комисия или от Националната агенция за Програмата „Учене през целия живот”.

Ако имате проблем:

* Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължения.

* Свържете се с Вашия факултетен или институционален Еразъм координатор и , ако е необходимо, следвайте официалната процедура за подаване на жалби във Вашия изпращащ университет.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.