Практика

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на студентска мобилност с цел практика в рамките на минимум 2 и максимум 12 календарни месеца за една академична година. Студентската практика представлява реализиране на стаж в институция или организация в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите, практиката трябва да отговаря на направлението, по което студентът се обучава. Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен). Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Стажът трябва да е свързан с обучението, което провеждате за дадената степен, и с вашите нужди за лично развитие и, когато е възможно, да е интегриран във вашата учебна програма. Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава по програмата „Еразъм+“ (с агенции на ЕС).изключение на институции, органи и

Продължителност

Вашият стаж в чужбина може да трае най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца.

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

„Цикъл“ означава степен на обучение, както е определено в Eвропейската квалификационна рамка (EQF):

  1. Първи цикъл (бакалавър или еквивалентна степен) EQF 5/6
  2. Втори цикъл (магистър или еквивалентна степен) EQF 7
  3. Трети цикъл (доктор или еквивалентна степен) EQF 8

Можете също да отидете на стаж в чужбина като наскоро завършил студент. В този случай стажът ви трябва да се проведе до една година след завършването и трябва да кандидатствате още докато сте записан във висшето учебно заведение.

Условия

Тази възможност е отворена за студенти, записани в НСА „Васил Левси“, подписало хартата за висше образование „Еразъм+“.

Стажът трябва да е свързан с обучението, което провеждате за дадената степен, и с вашите нужди за лично развитие и, когато е възможно, да е интегриран във вашата учебна програма.

Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава по програмата „Еразъм+“ (с изключение на институции, органи и агенции на ЕС).

Как да кандидатствате

Можете да кандидатствате чрез Еразъм офиса към  Центъра за международна и проектна дейност към НСА. Подборът се прави от ЦМПД към НСА по справедлив и прозрачен начин.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.