Програма “Еразъм+” предоставя възможност за реализиране на студентска мобилност с цел практика в рамките на минимум 2 и максимум 12 календарни месеца за една академична година. Студентската практика представлява реализиране на стаж в университет, институция или друго работно място в чужбина. За да се гарантира високо качество на дейностите с максимален ефект върху студентите, практиката трябва да отговаря на направлението, по което студентът се обучава. Практиката може да бъде реализирана и в трите степени на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска степен).

Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Стажът трябва да е свързан с обучението, което провеждате за дадената степен, и с вашите нужди за лично развитие и, когато е възможно, да е интегриран във вашата учебна програма. Можете да проведете стаж във всяка една организация в държава по програмата „Еразъм+“ (с изключение на институции, органи и агенции на ЕС).