ИЗБОР НА ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
  • Студентите/докторантите САМИ си  намират работодател (спортен клуб, спортна федерация, училище или др. );
  • Студентите/докторантите могат да се възползват от офертите и платформите за намиране на работодатели, публикувани на уеб-сайта на от АПАО (https://isic.bg/page/rabotni-pozicii-erasmus).

ВАЖНО: Във всички случаи важи правилото за съответствие на практиката с областта на знание/специалността на кандидата и изискванията за легитимност на работодателите.

Кандидатите сами се свързват с потенциалния работодател, който трябва да им изпрати Покана (Letter of invitation), ако е съгласен да приеме студента/докторанта за осъществяване на практика. В комплекта документи за кандидатстване се прилага само една покана и само от един работодател. Кандидатите трябва да имат предвид, че комуникацията с работодателите се осъществява лично от тях.

Приемаща организация може да бъде:

  • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.

  • организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;

  • висши учебни институции от държава по програмата, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“

Приемаща организация НЕ могат да бъдат:

  • Институции, работещи към Европейския съюз;
  • Организации, администриращи програма на Европейския съюз;
  • Дипломатически представителства на държавата, чийто гражданин е студентът, в приемащата държава.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.