Междуинституционални споразумения със страни от ЕС

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СТРАНИ В ЕС, Ка131

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинсититуционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и  страни в следните направления: