Преподавателска мобилност – Финансиране

Финансирането на мобилности на преподавателския и непреподавателския състав се определя на база Индивидуална дневна ставка и транспортни расходи, както следва:

 

  • Индивидуална подкрепа спрямо групата от държави
    Държавите-членки на Европа са разпределени в 4 групи държави според стандарта на живот. Индивидуалната подкрепа е на база дневна ставка. Ако мобилността е с продължителност повече от 14 дни на участниците се полага 70% от дневната ставка:
Приемаща държава Индивидуална подкрепа – дневна ставка (евро)
Група 1                                       

Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания

160
Група 2                                     

Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция

140
Група 3    

Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Македония

120
Група 4                                    

 Естония, Хърватска, Литва, Словения

100

Финансирането на мобилности на преподавателския и непреподавателския състав се определя на база Индивидуална дневна ставка и транспортни расходи, както следва:

 

  • Индивидуална подкрепа спрямо групата от държави
    Държавите-членки на Европа са разпределени в 4 групи държави според стандарта на живот. Индивидуалната подкрепа е на база дневна ставка. Ако мобилността е с продължителност повече от 14 дни на участниците се полага 70% от дневната ставка:
  • Транспортни разходи на базата на GPS система:
               
Пътни Разстояния Сума (евро)
100-499 км. 180
500 – 1999 км. 275
2000 – 2999 км. 360
3000 – 3999 км. 530
4000 – 7999 км. 820
над 8000 км. 1100

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.