Реализиране

Реализиране

След успешно премината селекционна процедура Вие, вашето висше учебно заведение и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за практика, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина. В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как практиката ще бъде призната след успешното и завършване. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на практиката в чужбина.

Следният комплект документи се изисква за осъществяване на практика:

 1. Learning agreement for Traineeships & Указания за попълване;
 2. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 3. Копие на Личната карта;
 4. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 5. Копие на студентската книжка;
 6. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 7. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 8. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 9. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки;
 10. Формуляр – лице за контакт;
 11. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 12. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция. 

*Период на мобилност под 60 дни (два месеца) се счита за нелегитимен;

**Периодът на мобилност се определя на базата на посочените от приемащата чуждестранна институция дати в издадените от нея финални документи.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Финансовото подпомагане от програма Еразъм+ е под формата на месечен грант фиксиран от Националната агенция:

Приемаща страна

Сума в евро на месец

Страни от I група- Дания, Ирландия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Люксембург, Исландия

  824,00

Страни от II група- Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Малта

  824,00

Страни от III група- Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Словения, БЮР Македония, Чехия, Хърватия

  756,00

ВАЖНО! Еразъм грантът не е стипендия и не покрива изцяло разходите за престой в чужбина! 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.