Селекция

Как се извършва селекцията на студенти?

Критериите са следните:

  1. Успех до момента на кандидатстване мин. много добър 4,50
  2. Ниво на владеене на език/Оценка от проведен изпит
  3. Резултат от проведено събеседване на кандидата с членовете на Селекционната комисия
  4. Мотивация на студента за участие
  5. Договорена квота с университетите-партньори
  6. Предишно участие по програма Еразъм или Еразъм +

ВАЖНО: Избраната програма на обучение трябва да съответства на Направлението и специалността, по които се обучава студентът в НСА

 

Резултати от проведена селекционна процедура за студентска мобилност по програма Еразъм+:

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (летен семестър на 2018/2019)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ (летен семестър на 2018/2019)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (зимен семестър на 2018/2019)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ (зимен семестър на 2018/2019)

Резултати от извънредна селекция за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ (лято 2017/2018)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (летен семестър на 2017/2018 г.)

Резултати от селекция за студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+ (летен семестър на 2017/2018 г.)

Резултати от селекция за студентска мобилност  с цел обучение по програма  Еразъм+ (Летен семестър на  2016/2017)

Резултати от селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+ (Зимен семестър на  2016/2017)

Резултати от  селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+ (Летен семестър на  2014/2015)

Резултати от селекция за студентска мобилност  по програма  Еразъм+  (Зимен семестър на  2014/2015)

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за първият семестър за академична година 2012/2013

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за първият семестър за академична година 2010/2011

Резултати от селекция на студенти   за секторна програма „Еразъм”  за летен семестър за  академична година 2010/2011 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.