През академичната 2017/2018 година Национална спортна академия „Васил Левски“ ще администрира студентски мобилности по програма Еразъм+, партньорски държави (КА107) в следните университети:

1. Университет в Ниш, Сърбия /Факултет за физическо възпитание и спорт/;
– Изходяща студентска мобилност с цел обучение- НСА/ Ниш– 2 лица / 5 месеца/
– Входяща студентска мобилност с цел обучение- Ниш/НСА – 4 лица / 5 месеца/
2. Пекински спортен университет в НР Китай;
– Изходяща студентска мобилност с цел обучение- НСА/БСУ – 3 лица / 5 месеца/
– Входяща студентска мобилност с цел обучение- БСУ/НСА – 2 лица / 5 месеца/