Национална спортна академия „Васил Левски“ участва в проекти по Програма „Еразъм+“ (Ключови дейности: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и „Спорт“).

Към момента НСА изпълнява проекти по Еразъм +:

We bike together (Караме колела заедно)

Against match fixing (Срещу уреждането на мачове)

ONSIDE (Обучение на спортни съдии)

ЕSSA (Обучение на спортни администратори)