Отчитане

СЛЕД МОБИЛНОСТТА

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на периода на мобилността, договорен между НСА „Васил Левски“ и студента. Съгласно правилата на Програмата, финансовата подкрепа (гранта) се изчислява на база реалния престой, осъществен в приемащата институция. При съкращаване на периода, студентът трябва да възстанови сумата за съответния брой дни разлика. Минималната продължителност за признаването на мобилността с цел обучение като финансово легитимна e 3 месеца (90 календарни дни).

Всички участници в Програмата са задължени в срок от 10 работни днислед приключване на обучението да представят в ЦМПД към НСА „Васил Левски“ следните документи за отчитане на проведената мобилност:

  1. Learning agreement (LA) for studies – Before the mobility; During the mobility (ако са внасяни промени при предварително договорените условия на обученето) и After the mobility – с всички необходими подписи и печати.
  2. Arrival/Departure Certificate (Сертификат за престой).
  3. Transcript of records (TR), подписан и подпечатан от приемащия университет1. За TR може да послужи и третата част от LA for studies.
  4. Бордни карти/ автобусни билети/ печати в международния паспорт или други документи, удостоверяващи пристигането до мястото на мобилността и напускане на приемащата страна в съответствие със срока на мобилността.
  5. Онлайн отчет – линкът се генерира автоматично в последния ден на мобилността и се изпраща на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от 10 календарни дни.
  6. Онлайн езиков тест в края на мобилността, генериран от OLS системата и изпратен на имейла на студента.

Oт студентите/докторантите, които не отчетат всички задължителни документи и не подадат онлайн отчет, може да бъде изискано частично или пълно възстановяване на получената финансова подкрепа.

ПРИЗНАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА
  • След като студентът е представил всички отчетни документи в ЦМПД, експерт от центъра изготвя докладна записка до съответния факултет за реализираната мобилност.
  • Във факултета се свиква комисия за признаване на проведената мобилност и получените кредити.
  • Учебните дисциплини, които не съвпадат с учебния план на студента в НСА, се вписват в Европейско дипломно приложение на студента.
  • Студентът САМ трябва да изиска информация за резултатите от признаването на мобилността в съответния Деканат / Център ОКС „Магистри“ и ЦРАС.

Желаем Ви успех!

Център за международна и проектна дейност

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.