Държавите-членки на ЕС са разделени в 3 групи държави според стандарта на живот. Финансирането се осъществява на база преход от една в друга група държави. Университетите са задължени да изплащат 100% от определеният от Националната агенция (Център за развитие на човешките ресурси) грант. Грантът се отпуска за реален престой – брой календарни дни.

• Страни с висок стандарт на живот – Дания, Ирландия, Италия, Франция, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.
• Страни със среден стандарт на живот – Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия,  Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция
Страни с нисък стандарт на живот – България, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.

NB! Еразъм грантът не е стипендия. Неговата цел е да подпомогне финансово  студента по време на мобилността.

 

Обявени грантове за 2014/2015 година.

Обявени грантове за 2015/2016 година.