Integrated Football-The new frontier of Sport for All

Интегриран футбол –

Ново измерение на спорта за висчки

 

Настоящият проект има за цел да развие интегрираният футбол като дейност, включвaща хора с различни културни и социални затруднения. Въз основа на спортните правила публикувани и изпратени до Олимпийските и Параолимпийските национални комисии на страните от ЕС, в рамките на „Европейският ден на Интегрирания спорт“, по проекта ще проведе курс за обучение за спортни специалисти и обучение на съдии в тази нова дисциплина. При приключването на проекта ще бъде учредена Асоциация на интегрирания футбол във всяка страна, участвала в проекта. Европейската мрежа за Интегриран футбол и новосъздадените спортни асоциации ще бъдат официално представени на публична среща с всички партньорски организации. На тази среща ще бъдат разпределени календари за 2018 година, както и албум със снимки на участниците в проекта.

Българският екип:

  • Мирослава Коляндова – национален коодринатор,
  • Силвия Радойска – технически сътрудник в спорта
  • Християна Гутева – съдия по футбол.

Водеща институция по проекта –  Sportivo Educativo Nazionale, Италия

Партньори:

1. Национална спортна академия „Васил Левски“

2. Polytechnic Institute of Guarda, Португалия  

3. Kauno Kolegija – University of Applied Sciences, Литва,

4. Progresit, Словакия,

5.  Sozial.label e.V. , Германия,

6. Mens@Corpore Società Cooperativa Sociale, Италия

7. Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Италия .