Online Linguistic Support (OLS)

Какво е „онлайн езикова подготовка“?

„Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 – 2020 г.  „Еразъм+“ предлага възможности за учение, обучение, получаване на трудов опит или за доброволна работа в чужбина, като една от стратегическите й цели е да затвърждава езиковите умения и да подпомага езиковото обучение. Онлайн езиковата подготовка (OLS) подпомага езиковото обучение, предназначено за участниците в „Еразъм+ мобилност“. OLS предлага на участниците в „Еразъм+ дългосрочна мобилност“  възможността да оценят своите умения по чуждия(ите) език(ци), който(ито) ще използват, за да учат, работят или участват като доброволци в чужбина.

 

Задължителна ли е онлайн езиковата подготовка?

Преминаването на онлайн езиков тест преди мобилността и в карая на мобилността е задължително за всички студенти, реализиращи мобилност по програма „Еразъм+“. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между А1 и В1 (съгласно Европейската езикова рамка), системата автоматично генерира онлайн курс по съответния език. Студентът се задължава да премине онлайн езиковия курс по време на мобилността с цел подобряване познанията на работния език и повишаване ефективността на мобилността. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между В2 и С2, студентът има право писмено да заяви желание за преминаване на онлайн езиков курс по работния или местния език (ако той се предлага от систеамата). 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.