Какво е „онлайн езикова подготовка“?

„Еразъм+“ е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 – 2020 г.  „Еразъм+“ предлага възможности за учение, обучение, получаване на трудов опит или за доброволна работа в чужбина, като една от стратегическите й цели е да затвърждава езиковите умения и да подпомага езиковото обучение. Онлайн езиковата подготовка (OLS) подпомага езиковото обучение, предназначено за участниците в „Еразъм+ мобилност“. OLS предлага на участниците в „Еразъм+ дългосрочна мобилност“  възможността да оценят своите умения по чуждия(ите) език(ци), който(ито) ще използват, за да учат, работят или участват като доброволци в чужбина.

 

Задължителна ли е онлайн езиковата подготовка?

Преминаването на онлайн езиков тест преди мобилността и в карая на мобилността е задължително за всички студенти, реализиращи мобилност по програма „Еразъм+“. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между А1 и В1 (съгласно Европейската езикова рамка), системата автоматично генерира онлайн курс по съответния език. Студентът се задължава да премине онлайн езиковия курс по време на мобилността с цел подобряване познанията на работния език и повишаване ефективността на мобилността. Ако резултатът от първия онлайн езиков тест е между В2 и С2, студентът има право писмено да заяви желание за преминаване на онлайн езиков курс по работния или местния език (ако той се предлага от систеамата).