S2A SPORT

kkk

 • Наименование на проекта: S2A Sport: “From Strategy to Action: Supporting the professionalisation of sport organisations through the definition of work-based competencies and the development of fit-for-purpose training for Sport Administrators”
 • Организатор: Европейска обсерватория за спорт и заетост (EOSE)
 • Продължителност: 30 месеца (от 01.09.2015 – 28.02.2018)
 • Партньори: 12 официални партньори (8 национални и 4 европейски мрежи) от 10 държави 
 • Програма: Еразъм+ КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – покана 2015
 • Номер на проекта2015-1-FR01-KA202-015201

Проектът S2A  е фокусиран върху необходимите умения на „спортните администратори“,  които играят решаваща роля при доставяне на услугата „спорт“.

Една от основните цели на проекта S2A е въвеждането на 7-степенния модел за развитие на съобразени с индустрията професионални стандарти на оценка на изпълнението; определяне на точните умения и познания, които спортните администратори трябва да притежават, за да работят ефективно, както и създаването на програмно ръководство за обучение и материали, които ще бъдат апробирани  във втората част на проекта.

Крайната цел на проекта е промяна и модернизация на съществуващите програми за обучение, снабдяване на работещите като спортни администратори с правилните умения и по този начин подпомагане изграждането на капацитет и ефективност на спортните организации в Европа.

Проектът S2A се финансира от Европейската комисия в рамките на програма Еразмус + .

Партньори:

 1. Европейска обсерватория за спорт и заетост (EOSE) – Франция
 2. Université Catholique de Louvain Белгия 
 3. Национална спортна академия „Васил Левски“България
 4. International Sport and Culture AssociationДания
 5. Suomen Urheiluopiston KannatusosakeyhtiöФинландия
 6. European Federation of  Company SportФранция 
 7. Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Италия
 8. Mykolas Romeris University – Литва
 9. Tennis Europe – The European Tennis Federation – Швейцария
 10. Werkgeverorganisatie in di Sport – Холандия 
 11. EOSE Services Ltd – Обединено кралство
 12. University of Chester – Обединено кралство

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА:

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работни срещи и резултати: 

Февруари 2017 – Холандия 

Май 2017 – България 

Декември 2017 – Франция

Проектни резултати