ЕРАЗЪМ+
СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Добре дошли в Национална спортна академия, София!

       Национална спортна академия “Васил Левски” е уникално висше училище в България, което е специализирано изключително върху спортното обучение и наука. НСА предлага спортни и физиотерапевтични квалификации, оценени с най-висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация и е сред най-желаните университети, избирани от младите хора в страната. За нас е много приятно, че вие сте решили да се възползвате от възможност за мобилност и да реализирате част от обучението си в нашия университет. 

  Национална спортна академия ви очаква и има готовност да бъде част от студентския ви живот – както в редовна форма на учене, така и чрез дистанционно обучение. Екипът на Еразъм+ на Национална спортна академия подкрепя всички входящи студенти и преподаватели да осъществят своите планове за мобилност по най-успешен начин.

Проф. Татяна Янчева
Институционален Еразъм координатор
Заместник-Ректор по НМД

Margaret Curtis

Development Company

If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.

Margaret Curtis

Development Company

If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.

Margaret Curtis

Development Company

If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.

МОБИЛНОСТИ
СТУДЕНТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
СТРАНИ