Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.