Кандидатстване

I. Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2.Покана от приемащият университет;

3. Сертификат за владеенето на език (не е задължителен, но осигурява предимство на кандидата)

4. Автобиография (на английски език)


II. Критерии за селекция на преподаватели*:

1.Покана от приемащата институция

2.Съответствие на учебната програма на приемащия университет с учебните дисциплини, които кандидатът преподава в НСА „Васил Левски“.

3. Ниво на владеене на съответния език. Наличието на сертификат/диплома дава предимство на кандидата.

*Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата .


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.