Междуинституционални споразумения

Национална спортна академия „Васил Левски“ има сключени междуинситутционални споразумения за сътрудничество по Програма „Еразъм+“,  образователни мобилности на граждани в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи страни със следните университети:

1. Faculty of sport and Physical Education, University of Nis – Serbia

2. Beijing Sport University – China

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.