Необходими документи

I. КАНДИДАТСТВАНЕ към НСА
 1.  Заявление за участие по програма „Еразъм+“
 2. За кандидати за мобилност с цел практикаLetter of Invitation Student Traineeships, попълнен и подпечатан от приемащата организация;
 3. За докторанти  – Декларация за съгласие на научния ръководител.
II. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КЪМ ПРИЕМАЩАТА организация

След като студентът бъде селектиран за участие по Програма „Еразъм+“ той информира САМ избраната организация и подготвя заминаването си до приемащата институция.

 • Задължителен документ е Learning agreement for Traineeshipsтристранен договор между двете институции и студента относно периода и програмата по време на мобилността. 

III. ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА
 1. Официално писмо от приемащата институция (изпратено на етап кандидатстване);
 2. Декларация за предишно участие;
 3. Копие на Личната карта;
 4. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 5. Копие на студентската книжка;
 6. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 7. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 8. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 9. Формуляр – лице за контакт;
 10. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се преведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 11. Декларация за допълнително изисквани застраховки от приемащата организация;
 12. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.
V. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ:

Датите на всички отчетни документи трябва да отговарят на договорения период за студентска мобилност с цел практика между НСА „Васил Левски“ и студента. Финансирането се осъществява на база реален брой дни. При съкращаване на периода, студентът се задължава да възстанови сумата за съответния брой дни разлика. Минимална продължителност за признаването на мобилността като финансово легитимна е 2 месеца (60 календарни дни).

 • Бордни карти/автобусни билети/печат в международен паспорт  или други документи, удостоверяващи влизането и напускането на страната, в която се реализира мобилността;
 • Learning agreement (LA) for Traineeships – Before the mobility, During the mobility (ако са внасяни променни при предварително договорените условия на практиката) и After the mobility с всички необходими подписи и печати;
 • Certificate_of_Attendance;
 • Финален отчет на студента – попълнен онлайн. Линкът ще се генерира в последния ден на мобилността от системата и ще се изпрати на имейла на студента. Студентът трябва да попълни отчета в срок от  10 календарни дни.
 • Онлайн езиков тест в началото и в края на мобилност, който ще се генерира от OLS системата на имейла на студента.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.