Новини бг

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В ТИБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

От 11. 10. до 15. 10. 2021 г. Проф. Елеонора Милева и Ст. преп. Татяна Христакиева реализираха преподавателска мобилност по програма Еразъм+, КА107  в Грузинския държавен учебен университет по физическо възпитание и спорт в Тбилиси, Грузия.

Единственият специализиран университет за спорт в Грузия подготвя треньори по вид спорт и рехабилитатори в рамките на четиригодишно бакалавърско обучение в двата основни факултета – Треньорски факултет и Факултет по физическа медицина и рехабилитация. Разработени са три магистърски програми.

Съгласно планираните в договора за мобилност дейности, преподавателите от НСА „Васил Левски“ проведоха лекции по педагогика, спортна педагогика и английски език със студенти от университета.

Коментар на проф. Милева:

„Проведохме оживени разговори с преподаватели от Университета, които бяха впечатлени от образователните дейности на НСА. Колегите поставиха редица дискусионни въпроси, насочени главно към възможностите за използване на опита на НСА в подготовката на учители по физическо възпитание и продължаване на обучението в Грузинския държавен спортен университет в тази насока. Друг основен въпрос бе насочен към възможностите за включване на нови курсове и учебни дисциплини в учебните планове на двата факултета, които биха осъвременили обучението. Преподавателите от Грузинския държавен учебен университет за физическо възпитание и спорт проявиха също интерес и към обучението по втора специалност, успоредно с изучаването на основната специалност.

Бяха отправени покани от наша страна за по-нататъшно сътрудничество в областта на обмена на преподаватели и студенти и разширяване на областите на сътрудничество между двете академични институции. Еразъм координаторът от грузинска страна изрази готовност да осъществи преподавателска мобилност в НСА през една от следващите години. Съвместно с колеги от Университета разгледахме базата и съоръженията на Треньорски факултет – учебни зали, спортни площадки и стадиони. 

Осъществената преподавателска мобилност оценявам като ползотворна за мен като специалист, за бъдещото ми професионално развитие и научна дейност. Смятам, че тя е полезна и за НСА като академична институция, с оглед на засилване на сътрудничеството и академичните контакти с Грузинския държавен учебен университет по физическо възпитание и спорт и реализиране на бъдещи научноизследователски и образователни дейности.“   

Коментар на Ст. преп. Татяна Христакиева: 

„Отговорник за мобилността от страна на Грузинския университет беше  Мариям Майсурадзе, която организира дейностите по време на престоя ми в Университета. Съгласно планираните в договора за мобилност учебни часове, проведох занимания по английски език със студенти от бакалавърска степен. На среща с преподаватели от Грузинския държавен университет за физическо възпитание и спорт представих накратко организацията и методиката на  преподаване на чужди езици в трите факултета на Национална спортна академия „В. Левски“. От проведените разговори се установи, че обучението по чужди езици по програмите за бакалавърска степен на Грузинския университет е съпоставимо като хорариум с това в НСА „В. Левски“. Изучават се по избор – английски, руски, френски, испански или  италиански език. В програмите за магистърските степени също е включено  езиково обучение.  

Заедно с колеги от Университета, наблюдавах церемония по  връчване на дипломите на абсолвенти –  бакалаври и магистри от двата факултета на Грузинския държавен университет за физически възпитание и спорт. Преди церемонията се проведе среща  с административното ръководство на Университета.

Осъществената преподавателска мобилност бе много полезна за мен и ще повлияе положително върху професионалното ми развитие. Надявам се, че тя ще допринесе и за подобряване на сътрудничеството и академичните контакти с Грузинския държавен университет за физически възпитание и спорт в Тбилиси за осъществяване на бъдещи съвместни образователни дейности.“

СЕЛЕКЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В СТРАНИ В ЕС 2021/2022

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ ЕС!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 20.09.2021- 18.10.2021!!!

Преподавателска мобилност в истанбул, Турция

Докторантът в НСА „Васил Левски“ и преподавател по кърлинг от Катедра „Технически и ледени спортове“ Николай Димитров осъществи преподавателска мобилност в Университет Кент Истанбул, Турция (Istanbul Kent University) от 30.08. до 03.09.2021 г. в рамките на програма Еразъм+. https://www.kent.edu.tr/en
IMG_20210831_105633