Новини бг

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“, КОМОТИНИ, ГЪРЦИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Доц. Никола Николов от Катедра „Борба и джудо“ реализира преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Тракийски Университет „Демокрит“, Факултет „Физическо образование и спортни науки“ в гр. Комотини, Гърция, в периода 27-31.05.2024 г.
Доц. Никола Николов изнесе лекции и проведе упражнения със студенти, като представи някои аспекти от историята на борбата, както и някои тенденции в съвременното съдийство.

Програмата на мобилността беше осъществена с любезното съдействие на колегата Йоанис Барбас, възпитаник и докторант на НСА. Доц. Никола Николов беше поканен да вземе участие в практическо занимание, където включи някои похвати, характерни за Българската школа по борба.

Доц. Николов представи Национална Спортна Академия „Васил Левски“ с кратък филм и възможностите за обмен на студенти и преподаватели в НСА. Бяха проведени срещи с колеги от Факултет „Физическо образование и спортни науки“ и с декана проф. Елени Дуда. Бяха обсъдени перспективите за провеждане на съвместни дейности.

Селекция за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ (КА131) в страни от и извън Европейския съюз през 2024 г.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е:

– За студенти и докторанти: 01.02.2024- 12.04.2024

– За преподаватели и служители: 01.02.2024- 01.03.2024

Вижте обявата за Египет и Грузия по-долу 

Селекция за участие в мобилност в ЕГИПЕТ и ГРУЗИЯ по Програма ЕРАЗЪМ+ (КД171)

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТ В ЕГИПЕТ И ГРУЗИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е:  01.02.2024 – 01.03.2024 г.

Селекция за участие в мобилност в ЕГИПЕТ и ГРУЗИЯ по Програма ЕРАЗЪМ+ (КД171)

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ЕГИПЕТ И ГРУЗИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е:  09.10.2023 – 27.10.2023 г.!

Селекция за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън Европейския съюз през 2023/2024

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е:  20.09.2023 – 24.10.2023 г.!

ЧАСТ ОТ СТУДЕНТСКИТЕ МОБИЛНОСТИ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Даниел Милчев, Любомир Халкалиев, Виктор Фам (специалност Баскетбол) и Георги Далакчиев (специалност Спортен мениджмънт) реализираха Студентска мобилност (практика) през летен семестър на 2022-2023 година в Lucentum Basketball Alicante Foundation, Испания.

Михаела Божилова (специалност Кинезитерапия) реализира Студентска мобилност (обучение) през летен семестър на 2022-2023 година в Academy of Physical Education (AWF) in Katowice, Полша.

Нивелин Атанасов (специалност Кинезитерапия) реализира Студентска мобилност (обучение) през летен семестър на 2022-2023 година в Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) / Instituto Politecnico de Lisboa (IPL), Лисабон, Португалия.

Никол Карушкова (специалност Кинезитерапия) реализира Студентска мобилност (обучение) през летен семестър на 2022-2023 година в Universitat de València, Испания.

Ана Илиева (специалност Спортен коментатор) реализира Студентска мобилност (обучение) през зимен семестър на 2022-2023 година в Universidade de Coimbra | University of Coimbra, Португалия.

ОБУЧЕНИЕ В ГЪРЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Ваня Йорданова, преподавател към Катедра „Мениджмънт и история на спорта“ и служител в Център за международна и проектна дейност (ЦМПД) на НСА реализира мобилност на персонала с цел обучение по програма Еразъм+ в Гърция, в периода 7-13 юли 2023 г.

Мобилността се осъществи в рамките на 14 международна сесия за обучение на преподаватели във висши институти за физическо възпитание, организирана от Международната Олимпийска академия в Гърция.

Обучението се реализира в местността Олимпия, където в рамките на 5 дни бяха проведени лекции и дискусии с преподаватели от цял свят, работещи в областта на Олимпийското образование и възпитание. В рамките на обучението участниците посетиха и исторически забележителности свързани с древните Олимпийски игри. По време на семинара участие взеха деканът на Международната Олимпийска академия проф. Константинос Георгиадис и президентът на МОА г-н Исидорос Коувелос. Темите, които бяха обсъдени, са свързани с олимпийското възпитание в училище и трудностите на съвременния свят по отношение на Олимпийското движение.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Двама преподаватели от НСА осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в National University of Physical Education and Sports (UNEFS), Букурещ, Румъния, в периода 15-19.05.2023 г.

Гл. ас. Силвия Илиева – Синигерова от Катедра „Теория на спорта“ и ас. Христо Панов от Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ се срещнаха с Декана на приемащия факултет „Физическо възпитание и спорт“, с преподаватели от факултет „Кинезитерапия“ и преподаватели по предмета „Статистически методи в спорта“.

Гл. ас. Силвия Илиева – Синигерова проведе лекция със студенти бакалавърска степен от специалност „Спортен мениджмънт“ – I-ви курс на тема: „Създаване на нормативна база за оценка – специфични особености при нормално и различно от нормалното разпределение. Представяне на 5-степенна и 7-степенна скàла, както и 10 и 50-точкова оценъчна система“. Бяха проведени със същите студенти и упражнения, свързани с изчисляване на вариационен анализ, корелационен и регресионен анализ, хипотези при количествени променливи с t-критерия на Стюдънт.

Ас. Христо Панов проведе лекция със студенти бакалавърска степен от специалност „Кинезитерапия“ – I-ви курс на тема: „Техники за мобилизация на раменен комплекс. Използване на ставни мобилизации и мускулни техники и приложението им в процедурите по Кинезитерапия“.  На лекцията присъстваха преподаватели от факултета в Букурещ и студенти от магистърската им програма. Ас. Христо Панов взе участие в практическо упражнение със студентите от I-и курс на тема: „Пасивни и активни движения в ставите на горен крайник. Обем на движение и краен усет“. Дискутирано беше приложението на част от техниките в комбинация със специализирани техники, които студентите специалност „Кинезитерапия“ от НСА „Васил Левски“ изучават и използват.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ АРИСТОТЕЛ, ГЪРЦИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Гл. ас. Илия Илиев от Катедра „Борба и джудо“ реализира преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Aristotle University of Thessaloniki, Department of Physical Education and Sport Sciences в гр. Серес, Гърция, в периода 15-19.05.2023 г.

Програмата на мобилността беше организирана и осъществена с любезното съдействие на професор Кристина Евагелину от катедрата по Физическо възпитание и спортни науки в гр. Серес. Гл. ас. Илия Илиев представи планираните теми пред студенти от степен „бакалавър“ и „магистър“.

Като допълнителни активности в рамките на мобилността гл. ас. Илия Илиев беше помолен от професор Кристина Евагелину да представи и теми свързани с кандидат-студентския прием в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ за степен бакалавър, магистър и доктор. Също в допълнение на планираните дейности гл. ас. Илиев наблюдава тестирания на състезатели в научната лаборатория на Университета, а резултатите бяха анализирани и дискутирани с колегите.

Вследствие на реализираната мобилност бяха обсъдени възможности за провеждане на общи преподавателски дейности и научни изследвания в сферата на спорта, като бяха обсъдени и по-конкретни дати през месец октомври, някои от колегите и студентите изявиха желание да посетят Национална Спортна Академия „Васил Левски“.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ В ЛИТОВСКИЯ СПОРТЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Проф. Румяна Ташева и доц. Дияна Добрева от Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+ в Литовския спортен университет (Lithuanian Sports University) в Каунас, Литва, в периода 02-08.05.2023 г.

В Lithuanian Sports University се провежда обучение по специалност физиотерапия. Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Световната конфедерация по физиотерапия (WCPT), която е професионално-съсловна организация, определяща компетенциите на физиотерапевтите.

Проф. Ташева реализира теоретично и практическо обучение на студенти по следните теми: Prevention of sports injuries – main factors and the role of physiotherapy. Functional assessment of the knee soft tissue injuries. Physiotherapy before and after knee soft tissue injuries.

Доц. Добрева проведе обучение на студенти по следните теми: Methods of application of aromatherapy. Dosage, prescriptions, and frequency of administration. The mixing ratio of base and essential oils. Essential properties of essential oils, contraindications, and precautions. Practice mastering a standardized aromatherapy procedure.

Проф. Ташева и доц. Добрева посетиха Еразъм офиса на Lithuanian Sports University; запознаха се с материалната база за обучение на студентите и с библиотеката на университета; посетиха научно-изследователски лаборатории към университета и дискутираха с колеги интересни проучвания относно възстановяването след двигателна активност и актуални физиотерапевтични методики.

ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЛИТОВСКИЯ СПОРТЕН УНИВЕРСИТЕТ

Dr. Neringa Baranauskiene и Dr. Agnė Čekanauskaitė от Катедра „Здравеопазване и рехабилитация“ на Литовския спортен университет (Lithuanian Sports University) в Каунас, Литва, посетиха НСА „Васил Левски“ в рамките на програма Еразъм+, КА131, в периода 24-28.04.2023 г.

Гостите проведоха теоретични и практически часове със студентите от специалност Кинезитерапия във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“. Бяха проведени срещи и обмяна на опит с преподаватели от Катедри „Теория и методика на кинезитерапията“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“.

Гостите изказаха сърдечна благодарност за топлото посрещане и поканиха нашите студенти и преподаватели да посетят Литовския спортен университет.

Селекция за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън Европейския съюз (2023)

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е: 13.03.2023- 13.04.2023!!!

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТА В КОИМБРА, ПОРТУГАЛИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

Трима преподаватели от НСА, катедра „Теория на физическото възпитание“ – доц. Корнелия Найденова, гл. ас. Надежда Костова и гл. ас. Диляна Нанчева осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+ във Факултета по спорт и физическо възпитание в Университета в Коимбра, Португалия (University of Coimbra) в периода от 13.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

Основан през 1290 година, Университетът в Коимбра е най-старият университет в Португалия и сред най-старите в света. В университета се обучават около 20 000 студенти от всички краища на света.

Доц. Корнелия Найденова, гл. ас. Надежда Костова и гл. ас. Диляна Нанчева проведоха теоретични и практически занимания със студенти I и II курс, като им представиха темите: Характеристика и специфики на учебния процес по Физическо възпитание и спорт, Особености на обучението в отделните етапи, Държавни образователни стандарти, Планиране и отчитане на учебната работа в занятията по Физическо възпитание, Развиване на двигателните качества в урока по ФВС. Бяха проведени със студентите обсъждания по темите и беше направена съпоставка на училищното физическо възпитание и спорт в България и Португалия.

Доц. Корнелия Найденова проведе практическо занимание по футбол със студенти от специалност „Футбол“ и им представи възможностите за обучение по футбол в рамките на образователната система в България. Гл. ас. Надежда Костова и гл. ас. Диляна Нанчева участваха в практически занятия по футбол и баскетбол.

Доц. Найденова, гл. ас. Костова и гл. ас. Нанчева се срещнаха със свои колеги в Университета в Коимбра и обсъдиха възможности за провеждане на общи преподавателски дейности и научни изследвания в областта на физическото възпитание и спорта. Беше осъществена среща със служителите от международния отдел на Университета в Коимбра, на която домакините изразиха своето желание за академичен обмен на повече студенти и преподаватели между двете институции.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТА В БЕЛГРАД, СЪРБИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

1.IMG_20221220_085419
6.IMG_20221220_093528
7.IMG_20221220_093511

Доцент Емил Аврамов и гл. ас. Милена Аврамова от Катедра „Баскетбол, Волейбол, Хандбал“ на НСА осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+ във Факултета по спорт и физическо възпитание в Университета в Белград, Сърбия в периода от 18.12.2022 г. до 24.12.2022 г. По време на мобилността доц. Емил Аврамов проведе лекции, свързани с техниката и тактиката на хандбалната игра, както и методиката на преподаване на хандбала в училище. Проведени бяха упражнения със студенти, които включваха основите на техниката и тактиката на играта в нападение и защита.

 

Доц. Емил Аврамов беше поканен да участва в комисия по защита на дипломни работи на треньори за защита на Master Coach 4 ниво по хандбал, заедно с проф. Владимир Копривица; проф. Зоран Владевид и доц. Милан Петрониевич.

 

По време на мобилността гл. ас. Милена Аврамова проведе обучение със студенти от Факултета по спорт и физическо възпитание по методика на преподаване на хандбала, свързана с техниката и тактиката на хандбалната игра, както и със студенти по избираема дисциплина „Мини хандбал“, където бяха проведени спортни и подготвителни игри за хандбал. 

 

Доц. Емил Аврамов и гл. ас. Милена Аврамова се срещнаха със свои колеги от Факултета по спорт и физическо възпитание, които ги запознаха с историята на факултета и с материалната база (многофункционална спортна зала, аулите на факултета, център за научни изследвания, общежития и др. на територията на факултета). Обсъдени са възможности за съвместна работа и продължаване на сътрудничеството между Белградския университет и Национална спортна академия „Васил Левски.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ УЛУДАА, ГРАД БУРСА, ТУРЦИЯ, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА131

В периода 24-28.10.2022 г. доц. Лейла Димитрова от ДЕОИТ реализира мобилност с цел преподаване в Университета Улудаа (Bursa Uludağ University) в гр. Бурса, Турция. Университетът в Бурса, в който се обучават над 70 хиляди студенти, през последните години неизменно е в списъка на 10-те най-добри университета в Турция. В програмата на Факултета по спортни науки има избираема дисциплина „Шахмат“, със студентите от която бяха проведени предвидените в мобилността 10 учебни часа. Те бяха обединени в темата „Шахматът като спорт и като предмет на обучение“. 


В допълнение към лекционния курс Л. Димитрова изнесе шахматен сеанс на едновременна игра в едно от откритите пространства на университетския кампус. В рамките на мобилността беше осъществена и среща с академичното ръководство на Факултета по спортни науки, на която присъстваха деканът на факултета – проф. Рамиз Арабаджъ, неговите заместници и наличният преподавателски състав. На срещата бяха обсъдени спортните аспекти на шахматната игра, възможностите за по-широкото  й внедряване в учебния процес, структурата и организацията на учебния процес по шахмат, провеждането на национални и международни шахматни състезания между университетите, възможностите за подготовка и реализация на съвместни проекти в областта на шахмата. 


Ръководството на Спортния факултет изрази положителната си нагласа към увеличаване обмена на студенти и преподаватели между двата университета по програма „Еразъм+“. Домакините оказаха изключително топъл прием и демонстрираха лична ангажираност и внимание към дейностите на Л. Димитрова по време на целия престой.

Селекция за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън Европейския съюз през 2022/2023

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  20.09.2022 до 24.10.2022!

Възможности за кандидатстване по Програма ЕРАЗЪМ+ за 2022/2023

📢 Ние сме вече тук, а академичната година дори не е започнала…
🚀 Отново ви предлагаме възможност да кандидатствате за студентска или преподавателска мобилност по програма Еразъм+ и да осъществите обмен в чуждестранен университет.

Студентска мобилност по програма Еразъм+ в National and Kapodistrian University of Athens, Гърция

В периода от 02.2022 – 07.2022 година Александра Бура – студентка в НСА „Васил Левски“, ФС, II курс, специалност „Спортна гимнастика“ – осъществи студентска мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ (по Договор № 2020-1-BG01-KA103-078149) в Факултета по Физическо възпитание и спортни науки в Атинския университет, в гр. Атина, Гърция.
Александра взе участие в практически и теоретични курсове по следните дисциплини :
– Спортна социология
– Спортна педагогика и учителска практика в средно училище
– Танци и хореография
– Треньорска практика и специалност по спортна гимнастика

непреподавателска мобилност с цел обучение в Тракийски университет „Демокрит“,
Комотини в Гърция

В периода от 04. 07 до 08.07.2022 г. Мирослава Коляндова- Експерт международно сътрудничество и коордиантор по Програма Еразъм+ реализира непреподавателска мобилност с цел обучение в Тракийски университет „Демокрит“, Комотини в Гърция. Наречен е „Демокрит“ в чест на древногръцкия философ Демокрит, чийто произход е от град Абдера в префектура Ксанти. Понастоящем университетът има кампуси в тракийските градове Ксанти, Комотини, Александруполис и Орестиада. Университетът е класифициран сред най-големите гръцки университети, разполага с осем (8) факултета и двадесет (20) катедри в четири града. Общият брой на обучаващите се студенти е приблизително 29 000 (бакалаври, докторанти и кандидат-докторанти), а изследователският и преподавателски екип надхвърля 700 души. ТУ „Демокрит“ все още е единствената академична институция в административната област Източна Македония и Тракия.

Факултетът по физическо възпитание и спортни науки се състои от една катедра по „Физическо възпитание и спорт“ основана през 1983 година. Нейната цел е развитието, усъвършенстването, разпространението и прилагането на знанията, свързани със спорта, физическата активност и здравето. В рамките на образователната среда на катедрата студентите имат възможност да придобият и умения за лидерство, комуникация и работа в екип. Чрез своята учебна програма катедрата също има за цел да даде възможност на своите възпитаници да отговарят на нуждите на текущия пазар на труда в Гърция.

Делегацията от НСА е приета с огромно гостоприемство в партньорската институция. Отговорник и координатор от страна на гръцкия университет е г-жа Елени Мавриду, Ръководител на Отдел „Международни отношения/Офис Еразъм+“. По време на 5-дневно посещение са осъществени следните дейности:  

  • Работни срещи и дискусии със служителите от Отдел „Международни отношения/Офис Еразъм+“ свързани с дигитализирането и „Erasmus without paper”.
  • Запознаване със селекционните процедури за подбор на студенти и преподаватели/ персонал.
  • Запознаване с процедурите за консултиране и подкрепа на входящи и изходящи студенти и служители, като и използваните мерки за разпространение на информацията и популяризирането на програмата Еразъм+.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В Universidad Católica San Antonio de Murcia, (UCAM), Мурсия Испания

В периода от 13.05.2022 до 20.05.2022. доц. Мариана Борукова, Катедра „Баскетбол, Волейбол, Хандбал“ и гл. ас Милена Кулева, Секция „ИТАТ“ осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм+, КА103 в Universidad Católica San Antonio de Murcia, (UCAM), Мурсия Испания.
В рамките на мобилността преподавателките проведоха по 8 часа лекции и присъстваха в 2 изпитни сесии. Взели са участие в работни срещи с декана, зам.-декана и колеги от педагогическия факултет към университета. Обсъдили са добри практики и впечатления от работата си и са набелязали теми за бъдещо сътрудничество по международни проекти по програма Еразъм +.
Коментар на гл. ас. Милена Кулева:
”Успяхме да направим и контакт с университета в Аликанте, като разменихме контакти с колеги от спортния факултет. Във факултета се издава и интересно международно списание на спортна тематика, което е включено в Scopus и за 2021 година е в Q3. Освен за бъдещо сътрудничество и подписване на договор по програма Еразъм +, ще се направи опит да се обменят и добри практики между списанията на двете институции.
Получих прекрасен опит от реализирането на мобилността, което ме обогати с идеи, и ми даде нови насоки за развитие и изследване на нови възможности в сферата на ИКТ в спорта. Опитът, който споделиха колегите беше много интересен и се надявам да успея да внеса поне малка част и при работата ми със студентите от НСА „Васил Левски“.

Ден на кариерното ориентиране по Проект ОМНИА № BG05M2OP001-2.016-0007

На 19 май 2022 година Национална спортна академия организира Ден на кариерното ориентиране по Проект ОМНИА № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР, изпълняван съвместно с Медицински университет – Пловдив. Настоящата презентация е предоставена любезно от госпожа Гергана Раковска – Фондация на бизнеса за образованието. 

Продължава селекцията за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън Европейския съюз 2022/2023
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е УДЪЛЖЕН ДО 30.05.2022!!!

Селекция за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+ в страни от и извън Европейския съюз 2022/2023
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ И ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е: 01.03.2022- 05.04.2022!!!

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТA МАНСУРА, ЕГИПЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА107

В периода от 14 до 18 февруари 2022 г. по програма Еразъм + доц. Корнелия Найденова, гл.ас Надежда Костова, гл.ас Диляна Нанчева, Ваня Йорданова и Веромира Тенчева- експерти към ЦМПД осъществиха мобилности за академичен пероснал с цел преподаване и обучение в Университета Мансура в Египет. Висшето училище е академична институция с 50-годишна история и се намира в град Мансура, вторият по големина град в Египет. В кампуса са разположени 18 факултета – „Социални и хуманитарни науки“, „Право“, „Теология“, „Психология и образование“, „Медицина“ и др. Към Факултет „Физическо възпитание“ е включена същата специалност Физическо възпитание и спорт, която дава възможност за подготовка на спортно-педагогически кадри. Обучението в бакалавърска степен е с продължителност 4 години, като през този период студентите получават специфична теоретична и практическа подготовка, насочена към професионалната им реализация. Делегацията от НСА е приета с огромно гостоприемство в партньорската институция. Отговорник и координатор от страна на египетския университет е д-р Уаел Рамадан, преподавател по „Физическо възпитание и спорт“ към факултета, който организира всички теоретични и практически дейности. Преподавателите изнесоха лекции по „Теория и методика на физическото възпитание“ пред студенти от втори и трети курс. Проведени са и дискуси по съответната проблематика. Делегацията е осъществила наблюдение на практически занятия по футбол, волейбол, карате, хандбал. Служителите от ЦМПД са провели професионални разговори с колегите си от международния отдел на Университета, изследователския център и центъра за работа с хора в неравностойно положение.

Коментар на гл.ас Н.Костова: Предоставената ми възможност за академичен обмен по програма Еразъм + се оказа много полезна за моето професионално и личностно развитие. Чрез осъществената мобилност, придобих опит и нови знания, които ще ми бъдат изключително важни при осъществяването на професионалните ми ангажименти и провеждането на теоретичните занятия със студенти от различни специалности на НСА „Васил Левски“. Изказвам своята сърдечна благодарност на проф. Татяна Янчева, институционален координатор на НСА „Васил Левски“, Ваня Александрова, Мирослава Коляндова и Веромира Тенчева от „Центъра за международна и проектна дейност“ към НСА, благодарение на които осъществих провеждането на настоящата мобилност.

Коментар на гл.ас. Диляна Нанчева- „Осъществената мобилност в Mansoura University ми помогна да развия мойте професионални компетентности. Обмяната на опит с чуждестранната институция, специализираща в областа на спорта ми даде възможности за планиране и осъществяване на бъдещи съвместни проекти!“

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ Хага-Хелия във Финландия, по програма Еразъм+, КА103

В периода от 07. 02. до 11. 02. 2022 г. доц. Стефка Джобова и гл. ас. Ивелина Кирилова реализираха преподавателска мобилност по в Хага-Хелия е университет, който силно е ориентиран към бизнеса и приложни науки. Образованието и научната дейност са основани на сътрудничество, предприемачество, иновации, интернационализация и работа в интеркултурна среда. Хага-Хелия управлява пет кампуса на територията на Финландия, като един от тях е във Виерумаки област Хейнола. Той е разположен на уникално място сред природата близо до град Лахти. В кампуса освен Факултета по спортни науки на университета се намират и Финландския спортен институт и Център за олимпийска подготовка. Там се осъществява и една от емблематичните международни програми на университета – програмата EUDAPA (Европейска университетска диплома по Адаптирана физическа активност), която вече отбеляза една декада съществуване. Тя се реализира от Университета Хага-Хелия в консорциум от 32 университета от 12 европейски държави, Израел и др. В програмата преподават местни специалисти от различни университети на Финландия, гост-лектори от 12-те европейски държави, както и водещи специалисти в АФА от държави извън Европейския съюз. НСА „Васил Левски“ е член на консорциума от самото създаване на програмата.
Нашите преподаватели изнесоха лекции и проведоха практически занимания с 25 студенти от 9 европейски държави, в съответствие с планираните в договора за мобилност дейности.
Доц. Стефка Джобова е утвърден дългогодишен гост-преподавател в програма EUDAPA, ценен много високо за нейната специфична професионална експертиза и дългогодишен международен опит. Тя запозна студентите със структурата и многообразието от предлагани специалности в НСА, както и с дейностите реализирани от сектор АФАС. Тематиката на лекциите ѝ обхващаха проблеми свързани с психо-двигателното развитие и психо-двигателната терапия при хора с различни видове увреждания.
Лекционната тематика на гл. ас. Кирилова включваше „Методиката за двигателно развитие на Шерборн“, методологията „Плейдагогика“ и прилагане на „Систематичния екологичен модел“ за адаптиране на физическа активност.
Поради наложените рестрикции при практическите занимания във връзка с Ковид пандемията се наложи Доц. Джобова и гл. ас. Кирилова да приложат иновативен подход при практическите занимания чрез симулиране на специфична работна среда. Те преминаха с много настроение и висока мотивация на студентите. Работата в екип на преподавателите бе оценена много високо.
Бяха проведени работни срещи с Юрки Вилху – програмния директор на програмата EUDAPA във връзка със структурата и предизвикателствата пред програмата по време на Ковид пандемията, изисквания към преподаването и приема на студенти, с проф. Айя Клавина – преподавател в Латвийската спортна академия и Ири Пилар – координатор на програмата за тази учебна година.
В кампуса във Виерумаки доц. Джобова и гл. ас. Кирилова имаха възможност да посетят Финландския спортен институт и Центъра за олимпийска подготовка. В Центъра се включиха в работно ателие, посветено на HEPA (Укрепващата здравето физическа активност), запознаха и опитаха нови рекреативни спортове, които могат да бъдат включени в практиката на студентите па АФА

СЕЛЕКЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ- КА107

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ЕГИПЕТ!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 25.11.2021- 15.12.2021!!!

НCA "Васил Левски" реализира публикация на преводни статии от съвременни френски учени с подкрепата на Френското посолство и Френския културен институт в България

18.11.2021

Национална спортна академия „Васил Левски“ реализира през 2021 година публикация на преводни статии от съвременни френски учени с подкрепата на Френското посолство и Френския културен институт в България. Статиите са подбрани и подредени в антология от академични представители – франкофони на НСА и Франакофонски институт в Париж въз основа на установени двустранни връзки за взаимно разбирателство и насърчаване на достъпността до резултати в областта на спортната наука. Настоящата антология представя малко познати текстове на изследователи в хуманитарни и социални науки, свързани със спорта. Автори са представители на академичните среди в различни френски университети и изследователски институции. 
Благодарим на Френското посолство и Френския културен институт в България за възможността да развиваме активно Университетско сътрудничество между НСА и френски академични институции, работещи за спорта и спортните общества.  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

От 11. 10. до 15. 10. 2021 г. Проф. Елеонора Милева и Ст. преп. Татяна Христакиева реализираха преподавателска мобилност по програма Еразъм+, КА107  в Грузинския държавен учебен университет по физическо възпитание и спорт в Тбилиси, Грузия.

Единственият специализиран университет за спорт в Грузия подготвя треньори по вид спорт и рехабилитатори в рамките на четиригодишно бакалавърско обучение в двата основни факултета – Треньорски факултет и Факултет по физическа медицина и рехабилитация. Разработени са три магистърски програми.

Съгласно планираните в договора за мобилност дейности, преподавателите от НСА „Васил Левски“ проведоха лекции по педагогика, спортна педагогика и английски език със студенти от университета.

Коментар на проф. Милева:

„Проведохме оживени разговори с преподаватели от Университета, които бяха впечатлени от образователните дейности на НСА. Колегите поставиха редица дискусионни въпроси, насочени главно към възможностите за използване на опита на НСА в подготовката на учители по физическо възпитание и продължаване на обучението в Грузинския държавен спортен университет в тази насока. Друг основен въпрос бе насочен към възможностите за включване на нови курсове и учебни дисциплини в учебните планове на двата факултета, които биха осъвременили обучението. Преподавателите от Грузинския държавен учебен университет за физическо възпитание и спорт проявиха също интерес и към обучението по втора специалност, успоредно с изучаването на основната специалност.

Бяха отправени покани от наша страна за по-нататъшно сътрудничество в областта на обмена на преподаватели и студенти и разширяване на областите на сътрудничество между двете академични институции. Еразъм координаторът от грузинска страна изрази готовност да осъществи преподавателска мобилност в НСА през една от следващите години. Съвместно с колеги от Университета разгледахме базата и съоръженията на Треньорски факултет – учебни зали, спортни площадки и стадиони. 

Осъществената преподавателска мобилност оценявам като ползотворна за мен като специалист, за бъдещото ми професионално развитие и научна дейност. Смятам, че тя е полезна и за НСА като академична институция, с оглед на засилване на сътрудничеството и академичните контакти с Грузинския държавен учебен университет по физическо възпитание и спорт и реализиране на бъдещи научноизследователски и образователни дейности.“   

Коментар на Ст. преп. Татяна Христакиева: 

„Отговорник за мобилността от страна на Грузинския университет беше  Мариям Майсурадзе, която организира дейностите по време на престоя ми в Университета. Съгласно планираните в договора за мобилност учебни часове, проведох занимания по английски език със студенти от бакалавърска степен. На среща с преподаватели от Грузинския държавен университет за физическо възпитание и спорт представих накратко организацията и методиката на  преподаване на чужди езици в трите факултета на Национална спортна академия „В. Левски“. От проведените разговори се установи, че обучението по чужди езици по програмите за бакалавърска степен на Грузинския университет е съпоставимо като хорариум с това в НСА „В. Левски“. Изучават се по избор – английски, руски, френски, испански или  италиански език. В програмите за магистърските степени също е включено  езиково обучение.  

Заедно с колеги от Университета, наблюдавах церемония по  връчване на дипломите на абсолвенти –  бакалаври и магистри от двата факултета на Грузинския държавен университет за физически възпитание и спорт. Преди церемонията се проведе среща  с административното ръководство на Университета.

Осъществената преподавателска мобилност бе много полезна за мен и ще повлияе положително върху професионалното ми развитие. Надявам се, че тя ще допринесе и за подобряване на сътрудничеството и академичните контакти с Грузинския държавен университет за физически възпитание и спорт в Тбилиси за осъществяване на бъдещи съвместни образователни дейности.“

СЕЛЕКЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В СТРАНИ В ЕС 2021/2022

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ В СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В СТРАНИ ОТ ЕС!

СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ОТ 20.09.2021- 18.10.2021!!!

Преподавателска мобилност в истанбул, Турция

Докторантът в НСА „Васил Левски“ и преподавател по кърлинг от Катедра „Технически и ледени спортове“ Николай Димитров осъществи преподавателска мобилност в Университет Кент Истанбул, Турция (Istanbul Kent University) от 30.08. до 03.09.2021 г. в рамките на програма Еразъм+. https://www.kent.edu.tr/en
IMG_20210831_105633
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.