Стартира проекта „SEE countries for the Integrity of football clubs“

Тази година стартира проекта SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I, по който НСА е партньор. Водещата организация по проекта е университета по физическо възпитание и спорт в Бъкурещ, Румъния.

В проекта SEE-I ще бъдат проучени структурните слабости на футболните клубове в четири основни направления:

Mach fixing: Според експертната група по определяне на мачове- работен план на ЕС за спорта 2014 – 2017, „Определянето на мачове всъщност е симптом на проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени много спортове, както и регулаторите на залаганията и правоприлагащите агенции“.

Употреба на непозволени вещества: Ще повишим осведомеността относно антидопинговите регламенти (Съгласно подробностите на Договор № 135, Антидопинговата конвенция).

Спортна етика: ще насърчим футболните клубове в страните от Югоизточна Европа да публикуват ясни насоки за това, което се счита за етично или неетично поведение (Съгласно Препоръка CM / Rec (2010) 9 на Комитета на министрите към държавите-членки относно преработения Кодекс на Спортна етика).

Корупция: SEE-I цели да увеличи знанията за корупцията в спорта / футбола, като се опитва да идентифицира играчите, методите и условията, които благоприятстват това.

Проектът SEE-I е иновативен в следните аспекти:

Първи изследвания за целостта на футболните клубове в страните от Югоизточна Европа. Фокусът на проекта е върху 3-те ключови участници във футболен клуб и отношенията между тях: мениджъри, треньори и млади футболисти.

Създаване на онлайн комплект за инструменти, който може да се използва от академични институции, треньорски асоциации, които доставят програми за спортни тренировки, футболни федерации и футболни клубове. Обучение за около 100 мениджъри, 100 треньори и 100 играчи със смесица от европейски треньори от 7 организации, признати за техния опит в Спортната интегритет.

Висококачествено обучение, базирано на количествени и качествени изследвания като съвместна работа на 3 спортни университета под координацията на IRIS – класирана във водещите 25 организации по въпросите на сигурността и отбраната, която дълги години работи по геоикономическите въпроси и геополитически аспекти на спорта. Разработване на обмен на добри практики между експерти по почтеност, за да се гарантира ефективно обучение по четирите теми за интегритет.