Стартира проекта „SEE countries for the Integrity of football clubs“

Тази година стартира проекта SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I, по който НСА е партньор. Водещата организация по проекта е университета по физическо възпитание и спорт в Бъкурещ, Румъния.

В проекта SEE-I ще бъдат проучени структурните слабости на футболните клубове в четири основни направления:

Mach fixing: Според експертната група по определяне на мачове- работен план на ЕС за спорта 2014 – 2017, „Определянето на мачове всъщност е симптом на проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени много спортове, както и регулаторите на залаганията и правоприлагащите агенции“.

Употреба на непозволени вещества: Ще повишим осведомеността относно антидопинговите регламенти (Съгласно подробностите на Договор № 135, Антидопинговата конвенция).

Спортна етика: ще насърчим футболните клубове в страните от Югоизточна Европа да публикуват ясни насоки за това, което се счита за етично или неетично поведение (Съгласно Препоръка CM / Rec (2010) 9 на Комитета на министрите към държавите-членки относно преработения Кодекс на Спортна етика).

Корупция: SEE-I цели да увеличи знанията за корупцията в спорта / футбола, като се опитва да идентифицира играчите, методите и условията, които благоприятстват това.

Проектът SEE-I е иновативен в следните аспекти:

Първи изследвания за целостта на футболните клубове в страните от Югоизточна Европа. Фокусът на проекта е върху 3-те ключови участници във футболен клуб и отношенията между тях: мениджъри, треньори и млади футболисти.

Създаване на онлайн комплект за инструменти, който може да се използва от академични институции, треньорски асоциации, които доставят програми за спортни тренировки, футболни федерации и футболни клубове. Обучение за около 100 мениджъри, 100 треньори и 100 играчи със смесица от европейски треньори от 7 организации, признати за техния опит в Спортната интегритет.

Висококачествено обучение, базирано на количествени и качествени изследвания като съвместна работа на 3 спортни университета под координацията на IRIS – класирана във водещите 25 организации по въпросите на сигурността и отбраната, която дълги години работи по геоикономическите въпроси и геополитически аспекти на спорта. Разработване на обмен на добри практики между експерти по почтеност, за да се гарантира ефективно обучение по четирите теми за интегритет.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.