Вие, вашето висше учебно заведение и приемащата организация трябва да подпишете споразумение за обучение под формата на стаж, за да се осигури прозрачна и ефикасна подготовка на обмена в чужбина (Grant Agreement for Traineeship EN; Grant Agreement for Traineeship BG). В този документ се описват правата и отговорностите на страните и се съдържа подробна програма на стажа, информация за застраховката и как стажът ще бъде признат след успешното му завършване. Ще получите Студентската харта „Еразъм+“, в която се обясняват вашите права и задължения по отношение на стажа в чужбина.

Следният комплект документи се изисква за осъществяване на стаж:

 1. Learning Agreement Before/During/After the Mobility & Указания за попълване;
 2. Декларация за предишно участие по програма Еразъм/Еразъм+;
 3. Копие на Личната карта;
 4. Копие на валидна за целия период на мобилността Европейска здравна карта;
 5. Копие на студентската книжка;
 6. Документ за платена такса на  семестъра/семестрите, по време на които ще се реализира мобилността;
 7. Документ, удостоверяващ записан семестър/семестри, по време на които ще се проведе мобилността;
 8. Нотариално заверено пълномощно на лице, което да представлява студента пред НСА в периода на реализиране на мобилността;
 9. Формуляр – лице за контакт;
 10. Декларация за информираност относно необходими допълнителни здравни застраховки;
 11. Официално удостоверение от банка (с подпис и печат) с IBAN, BIC и име на бенефициента, по чиято сметка ще се приведат парите. (Банковата сметка трябва да е на името на бенефециента);
 12. Копие на полицата от допълнително сключени застраховки, ако такава се изисква от приемащата институция.

*Период на мобилност под 60 дни (два месеца) се счита за нелегитимен;

**Периодът на мобилност се определя на базата на посочените от приемащата чуждестранна институция дати в издадените от нея финални документи.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от разходите за пътуване и издръжка, а за стажа има и допълнително финансиране. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ.

Равнището на подпомагане и фиксираните ставки при обмен между страни по програмата и страни партньори се публикуват в Ръководството за програма „Еразъм+“.

Независимо дали получавате подпомагане по „Еразъм+“ или сте студент, който не получава безвъзмездни средства, вие подписвате споразумение за безвъзмездни средства, в което се посочва времетраенето на вашата мобилност, сумата на безвъзмездните средства и други права и задължения. 

Размер на Еразъм грантовете за страни извън ЕС 2022/2023 г. КД171

Мобилност от Към Сума
Допустими партньорски държави Страни от Група 1  900 евро на месец
  Страни от Група 2  850 евро на месец
Страни от Група 3 800 евро на месец
Програмни държави Партньорски държави 700 евро на месец

Транспортни разходи за страни извън ЕС 2022/2023 г. КА171

Транспортно разстояние Сума
Между 10 и 99КМ 20 EURO на участник
Между 100 и 499КМ 180 EURO на участник
Между 500 и 1999КМ 275 EURO на участник
Между 2000 и 2999КМ 360 EURO на участник
Между 3000 и 3999КМ 530 EURO на участник
Между 4000 и 7999КМ 820 EURO на участник
8000КМ и повече 1500 EURO на участник

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.