Преподавателска мобилност – Правила за участие

Какво е ERASMUS+?

ЕРАЗЪМ+ е програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики.  По програмата участие могат да вземат не само студенти, но преподавателски и непреподавателски състав на висшите учебни заведения в България.

 

  1. Видове мобилности

Програма ERASMUS+  предлага два вида мобилност на персонала:

  • Преподавателска мобилност с цел преподаване : преподаване в друг европейски университет, с който НСА има сключен договор
  • Мобилност на персонала с цел обучение: подпомага персоналното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на обучения в чужбина и наблюдения на работното място с цел обучение  или практика в партниращ ВУЗ или друга подходяща организация

 

  1. Правила на ERASMUS+:
  • Продължителност на мобилността – мин. 2 дни (без дните за път), максимум 2 месеца
  • Мобилност а преподавателския състав с цел преподаване – мин 8 часа на седмица

NB! Участието в семинари, конференции, конгреси и други подобни форуми не може да бъде прието като реализирана мобилност по програма Еразъм+

 

  1. Финансиране:
  • Индивидуална подкрепа спрямо групата от държави

Държавите-членки на Европа са разпределени в 4 групи държави според стандарта на живот. Индивидуалната подкрепа е на база дневна ставка. Ако мобилността е с продължителност повече от 14 дни на участниците се полага 70% от дневната ставка

 

  • Транспортни разходи на базата на GPS система:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.