Преподавателска мобилност – Правила за участие

РЕАЛИЗИРАНЕ

ЦМПД уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели от НСА и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени в рамките на тяхната Еразъм мобилност. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите от НСА с определени контактни лица от приемащите университети.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с НСА финансово споразумение за Преподавателска мобилност, което се явява задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

В процеса на подготовката на мобилността, преди заминаване за приемащия университет и държава, всеки преподавател представя в ЦМПД следните документи:

  1. Mobility Agreement – Индивидуален план за провеждането на лекционния курс в приемащия университет, подписан от преподавателя и от институционалния координатор на НСА и на приемащия университет;
  2. Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя сметка – (документ за НОИ)
  3. Индивидуален договор (Финансово споразумение) между преподавателя и НСА – изготвя се от ЦМПД;

NB! Участието в семинари, конференции, конгреси и други подобни форуми не може да бъде прието като реализирана мобилност по програма Еразъм+!

Финансиране:

  • Индивидуална подкрепа спрямо групата от държави- държавите-членки на Европа са разпределени в 3 групи според стандарта на живот. Индивидуалната подкрепа е на база дневна ставка. (Ако мобилността е с продължителност повече от 14 дни на участниците се полага 70% от дневната ставка).

Дневната ставка се изчислява: до 7-я ден от дейността сумата на ден на участник е, както е посочено в таблицата

Приемаща странаСума на ден в евро
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия180
Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия160
България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция140
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.