Реализиране

ЦМПД уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели от НСА и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени в рамките на тяхната Еразъм мобилност. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите от НСА с определени контактни лица от приемащите университети.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с НСА финансово споразумение за Преподавателска мобилност, което се явява задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

В процеса на подготовката на мобилността, преди заминаване за приемащия университет и държава, всеки преподавател/ служител представя в ЦМПД следните документи:

  1.  Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training – Индивидуален план за провеждането на лекционния курс/ или специализирано обучение за служителите/ в приемащия университет, подписан от преподавателя/ служителя и от институционалния координатор на НСА и на приемащия университет;
  2. Декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни;
  3. Заявление за превеждане на финансовата помощ (грант) по посочената от преподавателя сметка – (документ за НОИ);
  4. Индивидуален договор (Финансово споразумение) между преподавателя и НСА – изготвя се от ЦМПД.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.