Against Match Fixing

Проектът „Срещу уговарянето на мачове“ е финансиран със средства на Европейската комисия по програмата „Еразмус + Спорт“. Национална спортна академия „Васил Левски“ участва като партньор, а координатор е Полската асоциация на футболни клубове от най-високата лига на футболни клубове в страната – „Ектракласа“. Партньори в проекта са  Национална Спортна Академия;  Association – Center for investigative journalism в Скопие, Македония (SCOOP);  ESSA (Sports Betting Integrity), Белгия;  Centro Universitario Sportivo Palermo, Италия; European Institute of Interdisciplinary Research , Франция; Play Fair Code , Австрия и German Sport University, Германия. Продължителността от проекта е три години с фиксирани два основни етапи – изследване на мотивацията на хората да се включат в уговарянето на мачове и създаването на програма за обучение на играчи, треньори и всички членове на екипа за откриване, предотвратяване и превенция  на  уговорените мачове.

Дейностите, предвидени за постигане на планираните цели в първия етап, са свързани с проучването на финансовите и нефинансови фактори, които оказват влияние върху уговарянето на мачове.  Целта е да се проучат процедурите и методите, прилагани в процеса на уговаряне на мачове, както и психологическите аспекти на проблема. Във втория етап на проекта е предвидено провеждане на телеконферентно обучение за справянето с предложения за участие в уговорени мачове, предвидено не само за играчите, но и за всички членове на треньорския щаб.

Материалите, които ще бъдат разработени по време на проекта ще бъдат общодостъпни за всички заинтересовани лица на специално създадени за целите на проекта онлайн платформа за електронно обучение и мобилно приложение.

След Приключването на проекта се предвижда партньорите да обобщят резултатите в препоръка към ЕК за противодействие на уговарянето на мачове на територията на Европейския съюз.