Обявени практики

1. Какво представлява Еразъм практиката?

 

 

По време на Еразъм практиката (стаж) студентите провеждат практика от минимум 2 месеца, максимум 12 месеца в спортен клуб, училище, болница, неправителствена организация, университетско звено, лаборатория, департаментили друга организация, чиято дейност съвпада със сферата на обучение на студента.  Не може да се провежда стаж в институции, работещи към ЕС; в организации, администриращи програма на ЕС и дипломатически представителства. Стажът може да бъде признат като част от учебния план на студента или да бъде доброволно осъществен, като след това се вписан в европейското дипломното  приложение. Програмата дава възможност на студентите да реализират практика до 1 година след полагането на държавен изпит или защита на дипломната работа.

Повече информация относно правилата за участие може да откриете ТУК.

 

Обявени практики за реализиране на мобилност с цел практика по програма Еразъм+:

 

1. ONECO, Испания – http://www.puromundo.com/practicas-profesional
2. PARAGON, Малта – Виж ТУК!
3. RHODES NOW, Гърция – Виж ТУК!
4. MUS ALPARSLAN, Турция – Виж ТУК!
5. Almond, Обединено кралство – Виж ТУК!