Без категория

Изпит по език – Селекция по програма Еразъм + за зимен семестър на академичната 2016/2017 г.

На 18.03.2016 (Петък) от 10:00 часа в зала 421 ще се проведе изпит по английски и немски език, необходим за финализиране на селекционната процедура по студентска мобилност по програма Еразъм+ за зимен семестър на академичната 2016/2017 година.  Успех на всички кандидати! Списък на кандидатите може да видите тук!

Кандидатстване за преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2015/2016 година

Центърът по европейска интеграция и международно сътрудничество обявява кампания по кандидатстване за преподавателска мобилност за академичния състав на НСА „Васил Левски“ по програма Еразъм+ за академичната 2015/2016 година. Срок за кандидатстване: 16.11.2015 – 04.12.2015       Необходими документи: 1. Заявление по образец; 2. Покана от съответния университе, в който ще се реализира мобилността; 3. Подписан и подпечатан от приемащата …

Кандидатстване за преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2015/2016 година Read More »

Изпит по език – селекция за летен семестър на 2015/2016 г.

Изпитът за определяне нивото на владеене на езиковите компетенции, който е част от селекционната процедура по програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2015/2015 година,  ще се проведе на:   06.10.2015 г. (вторник) от 13:00 часа в кабинет 421.