Без категория

КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MOVE

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ 24.06.2016г., НСА „Васил Левски“   На кръгла маса, организирана от Национална спортна академия в рамките на проект MOVE по програма Еразмус плюс на 24 юни т.г. бяха обсъдени социалните компетенции, необходими на всеки спортен специалист за високо равнище на професионална реализация, за …

КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MOVE Read More »

Резултати от селекция за студентска мобилност по програма Еразъм+ (зимен семестър на 2016/2017 г.)

На 25.03.2016 г. Селекционна комисия по програма Еразъм+ към НСА „Васил Левски“, определена с решение на РС № 25/14.03.2016, разгледа документите и извърши подбор на кандидатите за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+ в програмни държави за зимен семестър на академичната 2016/2017 година. Селекцията премина през два етапа – оценка на легитимността и оценка на …

Резултати от селекция за студентска мобилност по програма Еразъм+ (зимен семестър на 2016/2017 г.) Read More »